خانه / اسلایدشو / افزایش قابلیت اطمینان یا کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات؟ – بخش دوم

افزایش قابلیت اطمینان یا کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات؟ – بخش دوم

افزایش قابلیت اطمینان یا کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات؟ – بخش دوم

نویسنده : Al Poling, CMRP   –   مترجم : ملیحه تقی خو : کارشناس ارشد مهندسی صنایع

re4m

قابلیت اطمینانی دارایی و هزینه نگهداری و تعمیرات نیروی کار

همانطور که مطالعات بیشماری تایید کرده‌اند، نگهداری و تعمیرات پیش اقدام ( proactive ) بطور قابل توجهی بسیار کم هزینه تر از نگهداری و تعمیرات  واکنشی(reactive)  است. زمانی‌که قابلیت اطمینانی دارایی افزایش پیدا می‌کند، خرابی تجهیزات کاهش می‌یابد. با خرابی کمتر تجهیزات ، نیروی کار نگهداری و تعمیرات کاهش خواهد یافت و نه تنها زمان مستقیم نیروی کار مورد نیاز کاهش می‌یابد، اضافه کاری نیروی کار نیز کاهش یافته و حتی حذف خواهد شد. زمانی که هزینه هر ساعت نگهداری و تعمیرات نیروی کار متاثر از افزایش قابلیت اطمینانی دارایی نباشد، میزان ساعات نگهداری و تعمیرات نیروی کار بطور قابل توجهی کاهش می‌یابد.

قابلیت اطمینانی دارایی و هزینه نگهداری و تعمیرات تجهیزات

مشابه با نیروی کار نگهداری و تعمیرات ، متناسب با خرابی های کمتر تجهیزات، نیاز به تعمیر تجهیزات نیز کاهش می‌یابد. همچنین بدون تعمیرات اضطراری، هزینه بالای تعمیر سریع تجهیزات نیز ایجاد نخواهد شد. وزمانی که دیگرخرابی‌های برنامه ریزی نشده (unplanned failures)رخ ندهند، نیروی کار انبار و موجودی انبار (سرمایه در گردش) می‌تواند کاهش پیدا کند.

قابلیت اطمینانی دارایی و هزینه سربار نگهداری و تعمیرات

یک سود سربار مستقیم، متناظر با نگهداری و تعمیرات که ناشی از کاهش نیروی کار نگهداری و تعمیرات است، وجود دارد که واضح‌ترین آن، این است که برنامه‌ریزان و ناظران نگهداری و تعمیرات کمتری مورد نیاز است. با این وجود، هنوز هم منابع تخصصی اضافی مورد نیاز هستند تا بتوان به قابلیت اطمینانی بالا دست یافت.

متخصصان قابلیت اطمینان مورد نیاز است تا بر اجتناب از خرابی تمرکز کنند در حالیکه سایر تشکیلات نگهداری و تعمیرات بر “نگهداری و تعمیرات اصلاحی” متمرکز شده است. این گروه از متخصصان مهندسان قابلیت اطمینان، کارشناسان تجربی قابلیت اطمینان(پرسنل فاقد مدرک که از طریق تجربی آموزش یافته‌اند) و پرسنل صنعت که برای تکنولوژی‌های پیش‌بینانه گوناگون آموزش دیده اند ، شامل می شوند. تقاضای این منابع متخصص، در هر زمان بالا است که به این معنی است که” نرخ حقوق و دستمزدی بیش از نرخ بازار برای منابع معادلی است مهارت و آموزشی نسبت به قابلیت اطمینان ندارند“. خوشبختانه کاهش هزینه در منابع واکنشی (reactive resources) خیلی بیشتر از هزینه های این منابع تخصصی است بنابراین همچنان یک کاهش خالص در هزینه سربار وجود دارد.

مورد (کسب کار) قانع کننده است

مزایای بالای قابلیت اطمینان، بسیار درخور توجه و قانع کننده  هستند؛ اما راز هایی وجود دارد که چرا بسیاری از تولیدکنندگان هنوز این موضوع را مورد توجه قرار نمی‌دهند. این مزایا شامل موارد زیر می شود:

 • قیمت فروش (حاشیه) بالاتر؛ ناشی از محصولات با کیفیت‌ بالاتر می‌باشد.
 • هزینه واحد کمتر؛ به دلیل توزیع هزینه‌ها به حجم تولید بالاتر
 • حجم تولید بالاتر؛ بعلت وقفه کمتر در تولید(بعلت خرابی کمتر تجهیزات)
 • ظرفیت بالاتر بدون سرمایه‌گذاری پرهزینه
 • افزایش سهم بازار؛ از طریق قیمت گذاری رقابتی‌تر
 • افزایش سهم از بازار؛ از طریق تولید محصولی با کیفیت بالاتر
 • نیازمندی کمتر نیروی کار نگهداری و تعمیرات ؛ بعلت کاهش خرابی تجهیزات
 • هزینه کمتر مواد و کالای نگهداری و تعمیرات نگهداری ؛ بعلت کاهش خرابی تجهیزات
 • هزینه سربار نگهداری و تعمیرات کمتر؛ که نگهداری و تعمیرات به عنوان نتیجه‌ای از نیازکمتر به نیروی کار نگهداری و تعمیرات.
 • توانایی ورود با بازارهای جدید؛ زمانی‌که می‌توان هزینه‌های حمل و نقل را با هزینه‌های حذف شده در اثر تولید کمتر جایگزین کرد.
 • حوادث کمتر محیط کار؛ که تجهیزات خراب باعث آن می‌شود.
 • هزینه‌های نظارتی کمتر؛ که ناشی از حوادث کمتر در محیط کار است.
 • صدمات کمتر؛ زیراکارگران کمتری در معرض خطرات ناشی از خرابی تجهیزات هستند.
 • کاهش مدت زمان تجدید فرایند تولید که ناشی از زمان توقف ماشین‌آلات است؛ بعلت قابلیت اطمینان بالاتر تجهیزات
 • اجتناب از اتستارت آپ‌های (start-ups) مشکل و طولانی؛ که ناشی از بکارگیری قابلیت اطمینان در طراحی واحدهای جدید و گسترش‌یافته است.
 • کاهش یا حذف محصولات خارج از مشخصات (تولید) ؛که ناشی از خرابی تجهیزات و خاموشی‌های (Shutdown) مربوط و استارت‌آپ‌ها است.

تغییری در راه است!

اگرچه برای برخی افراد باور اینکه تولید بدون خرابی یا بدون وقفه ممکن است، سخت باشد، با این وجود این مسئله در بسیای از سایت‌های تولیدی در سراسر جهان محقق شده است. تغییری در راه است. کسانی که به تولید بدون خرابی نایل آمده‌اند (و ازاین رو بر قابلیت اطمینانی دارایی سرمایه‌گذاری می‌کنند) بطور مستمر به سطوح بالای قابلیت اطمینانی دارایی با کاهش وقفه‌های منسوب به خرابی تجهیزات تا سطح ۱% نایل آمده‌اند. که به معنی وقفه کمتر از ۴ روز در سال است که ناشی از تجهیزات خراب باشد. این شاهکار، حتی اگراین وقفه تنها محدود به نگهداری و تعمیرات روزمره باشد نیز قابل توجه است. در حالیکه این زمان خرابی شامل توقفات سالانه مرتبط با فعالیت های تعمیرات اساسی نیز می شود.

تولیدکنندگان با بالاترین عملکرد همه این موارد را دارند اما خرابی برنامه‌ریزی نشده تجهیزات را حذف کرده‌اند. این تولیدکنندگان از طریق افزایش قابلیت دارایی تا ۱% از ارزش جایگزینی تجهیزات (plant-replacement value)و دارایی کارخانه‌هایشان، هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را کاهش داده‌اند.

محاسبات ریاضی را برای عملیات کارخانه خود انجام دهید. افزایش در تولید بدون هزینه سرمایه‌گذاری چه تاثیری بر جایگاه رقابتی شما خواهد گذاشت؟ اگر هر دلار حاصل از کاهش هزینه نگهداری و تعمیرات با توجه به قابلیت اطمینانء دارایی در انگهداری و تعمیرات های خط شما محاسبه شود، چه میزان سودآوری افزایش خواهد یافت؟

تولیدکنندگانی که بطور کوتاه‌مدت بر هزینه‌ها و سود تمرکز دارند، در شناخت روش صحیح  مسیر موفقیت ناکام خواهند بود. با محصولاتی با کیفیت بالاتر و هزینه واحد کمتر(که به معنی قیمت رقابتی‌تر است) بخش‌های فروش و بازاریابی قادر به فروش تمامی محصولات تولید شده خواهند بود. این استدلال که هیچ فروشی بعلت عدم اطمینان‌پذیری از دست نمی‌رود یک رسالت منحصربفرد است. و محدودیت‌های بدلی به عملیات شما تحمیل نمی‌شود که باعث ممانعت از ایجاد زمان توقف در تولید خواهد شد. بنابراین تنها محدودیت‌هایی وجود خواهند داشت که ذاتی هستند که این یعنی حذف موانع و بکارگیری کل پتانسیل دارایی های کارخانه شما.

برای مشاهدۀ قسمت اول این مقاله ،  ( لطفاً اینجا کلیک نمایید ) 

Al Poling بیش از سی سال تجربه در زمینه نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان در صنعت فرآیند(process industry) دارد. او دارای مدرک حرفه‌ای نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان حرفه‌ای  (CMR)  و بعنوان مدیر فنی برای انجمن نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان حرفه‌ای (SMRP)  فعالیت کرده‌‌ و اخیرا بعنوان مدیر پروژه مطالعات بین الملل قابلیت اطمینان و اثربخشی نگهداری و تعمیرات (RAM Study) در کارخانهSolomon  فعالیت کرده است.

 

درصورتیکه در مورد این نوشته سوالی دارید اینجا مطرح کنید یا به ما ایمیل بزنید : info@mainmag.ir

 

 

درباره رزگار جهاندیده

رزگار جهاندیده (مدیر سایت مین مگ) هستم، ارشد مهندسی صنایع - صنایع دانشگاه علم و صنعت , و 10 سال سابقه در زمینه نگهداری و تعمیرات و سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی .در حال حاضر مشاور و مدیرپروژه های مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات و مدیریت فرآیندهای کسب و کار در مرکز آیریم (www.i-REAM.com) ، عضو انجمن بین الملی نگهداری و تعمیرات آمریکا (SMRP) و سردبیر مجله نگهداری و تعمیرات اطمینان هستم. موبایل : 09120710635 تلگرام : jahandidehR@

همچنین ببینید

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات (کاربردی و شرایط وِیژه)

دوره های آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات تیم مشاوره مدیریت مارس ۱۵ درصد تخفیف برای …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *