مدیریت دارایی

مدیریت دارایی ؟ یا، مدیریت نگهداری و تعمیرات؟آیا برند تغییر کرده است ؟ (قسمت اول)

asset management نویسنده :Ron Moore مترجم : رزگار جهاندیده

توسعه PAS55، استاندارد بریتانیایی برای پشتیبانی از مدیریت دارایی، تاثیر بسیار مثبت در سازمان های نگهداری و تعمیرات مختلف بود. سند خوبی که به آرامی در حال تحول به ISO55000 است ،که برای انتشار در اوایل سال ۲۰۱۴ برنامه ریزی شده است. به گفته ترنس اوهانلون، مدیر عامل شرکت Reliabilityweb.com ومجله آپ تایم ، و عضو کمیته استانداردهای ISO برای مدیریت دارایی، ISO55000 یک استاندارد سیستم های مدیریتی برای مدیریت دارایی است.

 

نکته ای که او به آن اشاره می کند ظریف اما بسیار مهم است. ISO55000 یک استاندارد مدیریت دارایی ها نیست؛ این یک استاندارد سیستم های مدیریت است. این برنامه هیچ چیزی را برای چگونگی انجام مدیریت دارایی فراهم نمی کند بلکه به سادگی عناصر چه چیزی برای انجام را برای سیستم مدیریت فراهم می کند (به عنوان مثال ، یک سیستم مدیریت کسب و کار را که مربوط به مدیریت دارایی ها اتفاق می افتد را توصیف می کند ) ، که بر مدیریت ایجاد ارزش و مدیریت ریسک تاکید می کند. واضح است ، که آن یک کسب و کاری است که برای شرکت ها برای مدیریت دارایی های خود به طور موثر، ضروری است. که در برگیرنده دارایی های معنوی، انسانی و دارایی های فیزیکی است. با این حال، به نظر می رسد بسیاری به طور ویژه تفسیر خود را از PAS55 و ISO55000 بر مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات تمرکز داده اند . با وجود اینکه که نگهداری و تعمیرات یک عنصر ضروری در مدیریت دارایی است ، در PAS55 و ISO55000 کافی نبوده و به نظر نمی رسد هدف PAS55 و ISO55000 باشد. در واقع، اوهانلون به طور موکد می گویدکه ، ” مدیریت دارایی در مورد مدیریت کردن دارایی ها نیست. در مورد ارائه ارزش به سازمان از طریق استفاده موثر از دارایی های خودشان است . ” دورنما با این مقدمه در ذهن، تجربه من این بوده است که بسیاری از استراتژی های مدیریت دارایی ها به طور خاص توجه بسیار زیادی به مدیریت دارایی های فیزیکی و نگهداری و تعمیرات کرده اند، ، و عدم توجه کافی به مسائل دیگر که حتی بیشتر برای مدیریت دارایی حیاتی هستند ، که آن ارائه ارزش (Value) از طریق بهره برداری موثر دارایی است. این استراتژی ها به طور معمول به نظر می رسد استراتژی های مدیریت نگهداری و تعمیرات هستند. که ، در یک تلاش اشکار  برای ارتباط دادن بیشتر آنها به مدیران اجرایی شرکت به عنوان استراتژیهای مدیریت دارایی تغییر برند یافته است. مدیریت دارایی ها در سطح اجرایی از مدیریت نگهداری و تعمیرات بهتر به نظر می رسد. این امر به ویژه برای واحد های تولیدی و عملیات های صنعتی درست است. در حالی که نگهداری و تعمیرات یک عنصر ضروری در مدیریت دارایی است ، به سادگی کافی نیست. سوالات کلیدی است که باید پرسیده شود : آیا استراتژی مدیریت دارایی ما به طور قابل ملاحظه ای عملکرد دارایی های ما به لحاظ استفاده موثر از آنها و ارزشی که ما ایجاد می کنیم ، بهبود می دهد (به عنوان مثال ، خروجی تولید با کیفیت ) ؟ در پایین ترین هزینه پایدار ؟ با عملکرد زیست محیطی بسیار عالی ؟ در پایین ترین خطر آسیب ها و حوادث ؟ و شاید مسائل دیگر ؟ استراتژی های مدیریت دارایی که من خوانده ام این سوالات به خصوص به خوبی پاسخ نمی دهد. و این یک مسئله مهم است . Institute of Asset Management موسسه مدیریت دارایی ( IAM ) تلاش کرده است به برخی از این مسائل با انتشار مدیریت دارایی آناتومی پاسخ دهد . این یک سند واقعا خوب است، من به هر کسی دارای علاقه به موضوع و در حال ارائه ارزش به سازمانش است آنرا توصیه می کنم است. برای مثال، می گوید : ” ابزار و فن آوری می تواند مفید باشد ، اما مشارکت نیروی کار ، شفافیت در رهبری، و همکاری بین بخش ها و توابع مختلف، محصولات متمایزی واقعی از یک سازمان با مدیریت دارایی ها پیشرو است. ” با این حال در همان زمان، به نظر می رسد این سند نگهداری و تعمیرات محور است . بیان می کند که ، ” اهداف پایدار از GFMAM، انجمن جهانی نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی (Global Forum on Maintenance and Asset Management) عبارت است از : گرد هم آوردن ، ترویج و تقویت نگهداری و تعمیرات و جامعه مدیریت دارایی ها در سراسر جهان “. در این جا استنباط این است که نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ها بسیار نزدیک بهم مرتبط هستند، و حتی شاید مترادف باشند . با توجه به نام انجمن ، چه کسانی در انجمن حضور می یابند ؟ با توجه به هدف پایدار برای ترویج و نگهداری و تعمیرات و مدیریت دارایی ، چه کسی برای رسیدن به این هدف کمک می کند ؟ بسیار محتمل است ، که همانطور که ما اغلب دیده ایم، که تنها افراد نگهداری و تعمیرات علاقمند به این موضوع هستند و خیلی ساده است که این نمی تواند کافی باشد! نام بهتر برای انجمن ، انجمن جهانی برای مدیریت دارایی می تواند باشد ، با این ماموریت که بازاریابی، طراحی، تدارکات، عملیات و نگهداری و تعمیرات  برای  ارائه ارزش از طریق بهره برداری موثر دارایی ها، همسو و همجهت کند. به عبارت ساده ، این می تواند یک رویکرد بسیار جامع برای مدیریت دارایی منتقل کند و یک هدف کلیدی ISO55000 ، برای ارائه ارزش بیان کند. این سند IAM همچنین دارای یک بخش مربوط به قابلیت اطمینان، دسترس پذیری و تعمیرپذیری (RAM)است . واضح است، اینها برای مدیریت دارایی های موثر ضروری است. با این حال، یک مسئله کلیدی که در حال از دست رفتن در واحد های تولید و صنعتی است و آن قابلیت عملیاتی است. بدون قابلیت های عملیاتی موثر و شیوه های آن بسیار دشوار خواهد بود نگهداری و تعمیرات به طور موثر دارایی ها مدیریت کند و قابلیت اطمینان و دسترس پذیری بالایی را فراهم آورد. و این باید در ابتدا در داخل سیستم طراحی شود. این عنصر قابلیت عملیاتی باید برای ایجاد ROAM – قابلیت اطمینان در طراحی، فراهم آوردن قابلیت عملیاتی، دسترس پذیری و تعمیر پذیری از طریق عمر عمر دارایی ها اضافه شود. آنچه نگرانی های من را تقویت می کند همه وبینارهای، کارگاه ها، مقالات و دیگر ارتباطات که عمدتا  با ISO55000 پیوند دارند: استفاده از سیستم مدیریت نگهداری کامپیوتری (CMMS) و یا سیستم مدیریت دارایی ها سازمان ( EAM  برای  انجام مناسب  مدیریت دارایی.

بکارگیری مدیریت کار نگهداری و تعمیرات مناسب ، برنامه ریزی و زمانبندی، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیش بینانه.

بکارگیری نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان ( RCM ) در مدیریت دارایی و یا یک میزبانی از ابزارهای دیگر برای مدیریت دارایی

 .متاسفانه، بسیاری از این ها  ابزار ها مدیریت نگهداری و تعمیرات سنتی هستند و مسائل پیرامون الزمات  کسب و کار ، و یا طراحی و شیوه های عملیاتی را مورد توجه قرار نمی دهند.

بدون شک انتشار رسمی ISO55000  هدیه ای به مشاوران نگهداری و تعمیرات است. شاید این مناسب باشد. اما، آنچه چیری که از تمرکز بر نگهداری و تعمیرات انتظار می رود حاصل نمی شود. نواقصی که منجر به مدیریت دارایی های ضعیف می شود به طور معمول از بازاریابی ، طراحی، تامین و تدارک و عملیات آمده است ، و این توانایی بخش نگهداری و تعمیرات  برای مدیریت موثر دارایی ها جهت ارائه ارزش،زیر سوال می برد. در بهترین حالت، سازمان انجام کارهایی که نبایستی در وهله اول انجام شود را موثرتر انجام می دهد. کاری که می توانست با یک رویکرد جامع تر به مدیریت دارایی ها حذف شود. یک استراتژی مدیریت دارایی های مناسب بایستی نقطه عطفی برای مدیران ارشد باشد تا سازمان خود را برای استفاده موثر از دارایی های شرکت جهت ارائه ارزش و کاهش خطر همسو و هم جهت کنند. همانطور که در بالا اشاره شد، مدیریت دارایی –  آناتومی بیان می کند که : ” ابزارها و فن آوری ها می توانند مفید باشند ، اما مشارکت نیروی کار ، شفافیت در رهبری، و همکاری بین بخش ها و توابع مختلف متمایزکننده واقعی سازمان های پیشرو در مدیریت دارایی است. ” بیایید بررسی کنیم چگونه ممکن است این کار را انجام دهیم:

Ron Moore ران مور شریک مدیریتی شرکت گروه RM، در Knoxville ، تنسی است.او نویسنده کتاب های

Making Common Sense Common Practice: Models for Manufacturing Excellence, 4th edition   What Tool? When? A Management Guide for Selecting the Right Improvement Tools, 2nd edition Business Fables & Foibles and Our Transplant Journey: A Caregiver’s Story

و بیش از ۵۰ مقاله در ژونال های مختلف است

 

برای مشاهدۀ قسمت اول این مقاله ، لطفاً به این آدرس بروید : ( لطفاً اینجا کلیک نمایید ) 
   

درباره رزگار جهاندیده

رزگار جهاندیده (مدیر سایت مین مگ) هستم، ارشد مهندسی صنایع - صنایع دانشگاه علم و صنعت , و 10 سال سابقه در زمینه نگهداری و تعمیرات و سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی .در حال حاضر مشاور و مدیرپروژه های مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات و مدیریت فرآیندهای کسب و کار در مرکز آیریم (www.i-REAM.com) ، عضو انجمن بین الملی نگهداری و تعمیرات آمریکا (SMRP) و سردبیر مجله نگهداری و تعمیرات اطمینان هستم. موبایل : 09120710635 تلگرام : jahandidehR@

همچنین ببینید

نمودار فراوانی مدت زمان انجام دستورکار های نگهداری و تعمیرات

نمودار فراوانی مدت زمان انجام دستورکار های نگهداری و تعمیرات یک سوال همیشگی در مدیریت …