یکپارچگی در مدیریت دارایی های فیزیکی- بخش اول

یکپارچگی در مدیریت دارایی های فیزیکی- بخش اول

نویسنده : ترنس اوهانلن  – مترجم : رزگارجهاندیده  

از شما نمی خواهم این مقاله را بخوانید. اجازه دهید به عنوان نویسنده ی این مقاله مجددا بازگو کنم, از شما نمی خواهم فقط این مقاله را بخوانید, در واقع از شما می خواهم در نتیجه مطالعه آن دست به عمل بزنید . 
INTلطفا در هنگام خواندن این مقاله , ناحیه ای را مشخص نمایید که مایلید در آن یک پیشرفت غیرمنتظره در عملکرد تیم و یا سازمانتان محقق کنید . امیدوارم  اطلاعات ارائه شده، مطالب مفیدی را برای این هدف، برای شما به ارمغان آورد .بر اساس تحقیقات انجام شده توسط وب سایت Reliabilityweb.com و مجله Uptime ،که در حال حاضر توسط بسیاری از منابع تایید شده اند، بالغ بر ۷۰ درصد از تلاش های تغییر و استراتژیهای جدید قابل اطمینان، جهت ایجاد نتایج پایدار با شکست مواجه شده اند.

عواملی که در این میزان موفقیت پایین تاثیر گذار هستند، شامل موارد زیر هستند :

 • عدم درک کافی از اجزای (عناصر) قابلیت اطمینان به عنوان یک سیستم کل نگر (holistic system)و راه های تعامل و ارتباط این اجزا با یکدیگر
 • عدم درک و تقدیر کافی از ارزش نقش های فرهنگ و رهبری (culture and leadership) در حصول کارائی عملکرد.
 • عدم آگاهی کافی از ماهیت حرکت از یک حوزه عملیاتی و یا سطح بلوغ به حوزه و یا سطح بلوغ دیگر ( به عنوان مثال حرکت از حوزه واکنشی به حوزه برنامه ریزی شده )

عناصر آپ تایم (Uptime  Elements), جهت فراهم نمودن راهی ساده در فهم یک رویکرد کلی نگر ، مبتنی برسیستم به منظور ایجاد قابلیت اطمینان در روش ها و فرهنگ یک سازمان پدید آمده است .همچون ایمنی , قابلیت اطمینان به همان اندازه که سبک تفکر است مجموعه ای از اقدامات نیز هست که می بایست همه ذی نفعان از مدیریت ارشد تا کف کارخانه، را دربرگیرد.عناصرUptime  یک سیستم رهبری قابلیت اطمینان را بجهت کارائی عملکرد دارایی ها به تفصیل توصیف می کند که شامل موارد زیر است :

 • مهندسی قابلیت اطمینان برای نگهداری و تعمیرات
 • مدیریت وضعیت دارایی
 • مدیریت اجرای کار
 • رهبری برای قابلیت اطمینان
 • مدیریت دارایی

عناصر Uptime، به عنوان سیستمی که حاصل ارزیابی ها و مشاهدات صورت گرفته در بیش از ۴۰۰ سازمان است که اعتبار آن تصدیق شده است، و طی مراسم جایزه Uptime به عنوان یک سیستم تکمیل گردید.این مراسم رخدادی است که از سال ۲۰۰۶ به صورت سالانه برگزار میشود و در آن از بهترین برنامه ها در قابلیت اطمینان و مدیریت دارایی تقدیر میکند. 

 

 

UP times Elements1
شکل ۱- عناصر آپ تایم – یک سیستم رهبری قابلیت اطمینان برای مدیریت عملکرد دارایی

همسو کردن هدف و بینش افراد, الگوی جدیدی از مشارکت را ایجاد می کند و پایه ای برای فرهنگی با عملکرد بالا فراهم می سازد. عناصر Uptime در بالاترین سطح هدف, به این منظور طراحی شده اند تا هم راستایی ایجاد کند و درک و آگاهی روشنی برای موارد زیر خلق نماید :

 • مدیریت ارشد که عملکرد دارایی را هدایت می نماید یا خواستار آن است.
 • افرادی که به طور مستقیم بهبودهای قابلیت اطمینان را رهبری می کنند.
 • افرادی که جنبه های مختلف پروژه های بهبود قابلیت اطمینان را مدیریت می نمایند ( شکل ۲)
 • اشخاص منفردی که در بهبود قابلیت اطمینان مشارکت می کنند.
inter1111111
شکل ۲ : رهبرهای موردنیاز برای یک سیستم با قابلیت  اطمینان بالا

اگرچه این افراد معمولا عنوان شغلی , نقش و مسئولیت های مختلفی دارند، هریک می بایست به عنوان رهبر قابلیت اطمینان آموزش دیده و پرورش یابند .سازمان هایی که در سطح جهانی هستند دریافته اند که کارایی بیشتر طی یک رهبری کارآمد به دست می آید. آنها همچنین دریافته اند که  کارایی عملکرد نیازمند یک تیم مطلع , متعهد و قدرتمند است . رهبری شغل یک فرد نیست بلکه شغل همه افراد است .   سیستم رهبری قابلیت اطمینان در عناصر Uptime به منظور همراستا نمودن سه ارزش محرک (پیشبرنده)، طراحی شده است که هریک نتایجی را ایجاد می کند که در نهایت با زمینه رکود و ناکارآمدی، برخورد نموده و جایگزین آنها می گردند.(شکل ۳)

inter112
شکل ۳ : محرک های (پیشبرنده) ارزش متقاطع (Intersecting value drivers)

این سیستم همچنین به منظور ایجاد آگاهی از مشخصه های فعلی حیطه ی عملیاتی طراحی شده است بنابراین امکان رسیدن به نقطه ای با ثبات وجود دارد که از انتقال به یک حیطه عملیاتی موثرتر پشتیبانی می کند . ( شکل ۴ ) 

inter112323
شکل ۴ : حیطه های عملیاتی

موضوعی وجود دارد که همچون نخی از بین همه عناصر های Uptime عبور می کند و آن یکپارچگی (integrity) است :

 • یکپارچگی , قابلیت اطمینان را میسر می کند.
 • بدون یکپارچگی , قابلیت اطمینان عمل نخواهد کرد.

همچنانکه از یکپارچگی ورودی ها به سمت آنالیز بحرانیت (Criticality Analysis) در مهندسی قابلیت اطمینان برای حوزه نگهداری و تعمیرات گام برمی داریم، از طریق یکپارچگی نمونه برداری از روغن، در آنالیز روغن حوزه مدیریت وضعیت دارایی ها تا یکپارچگی اطلاعات در حوزه سیستم مکانیزه مدیریت نگهداری و تعمیرات و در آخر اجرای کارها , مشاهده می کنیم که یکپارچگی نقشی بنیادی در دستیابی به موفقیت دارد ,این موضوع در هیچ کجا از عناصر Uptime به اندازه مورد چهارم , یعنی رهبری قابلیت اطمینان، مشخص نشده است؛ به بیان ساده تر بدون عنصر یکپارچگی، رهبری درستی وجود ندارد . 

 

گراهام فوگل (Grahame Fogel) یکی از متخصصان مهندسی قابلیت اطمینان آفریقای جنوبی در این باره چنین اظهار نظر کرده است:

مدیریت تمام دارایی ها حول یکپارچگی می گردد , برای اینکه یک دارایی در طول کل حیات خود با ظرفیت طراحی شده فعالیت نماید، می بایست :

 • بر پایه عناصر یکپارچگی برنامه ریزی , طراحی , ساخته شده و بکار گرفته شود
 • از اینکه ساختار و دقت اطلاعات دارایی , یکپارچگی دارد، اطمینان حاصل کند
 • از عملیات یکپارچه تجهیزات اطمینان حاصل نماید

هرچیزی زمانی یکپارچگی دارد که سالم و کامل باشد.

 

چرخ دنده ای را با یک ترک، یا چرخ دوچرخه ای را که پره ندارد، در نظر بگیرید . آنها سالم یا کامل نیستند . به مرور زمان کارایی آن ها کاهش خواهد یافت و خرابی محتمل تر می گردد . زمانی که یک شی فاقد یکپارچگی است کاربرد کمتری دارد , و برعکس , یک سیستم زمانی یکپارچگی دارد که کامل و سالم باشد. هرچه که یکپارچگی کاهش می یابد و هرچه که کاربرد کمتر می شود , ارزش ( و یا به بیان کلی تر , فرصت های بهبود کارایی ) کاهش می یابد .

کارایی که مد نظر شماست نیازمندی های یکپارچگی شما را تعیین می نماید . نقض قانون یکپارچگی در عناصر Uptime درست به جدیت تقض قانون جاذبه، عواقب نامطلوبی را در پی خواهد داشت

به گونه ای اقدام کنید که قانون یکپارچگی عناصر Uptime به درستی رعایت شوند و در نتیجه شما و سازمانتان بتوانید به طور چشمگیری بهبود را افزایش دهید . تاثیر بالقوه بر روی کارایی بسیار گسترده است : از ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد متغیر است و میتوان گفت در این روند هیچ نرم افزار و سخت افزاری مورد نیاز نیست .

lack of potential performance
شکل ۵ : عدم یکپارچگی = عدم قابلیت اطمینان = عدم کارایی بالقوه

حتی چنانچه شما تعریف واضحی از یکپارچگی نداشته باشید، فقدان آن را در موضوع مورد بحث خود تشخیص می دهید. همچون قابلیت اطمینان, یکپارچگی نیز اکتسابی است نه خریدنی. هیچ دکمه آسانی برای دستیابی به آن وجود ندارد

ادامه دارد …

 ادامه این مقاله به زودی منتشر می شود … 

1e1ec66CMRP ،Terrence O’Hanlon یک سخنران معروف و یک رهبر مدیریت دارایی های فیزیکی به ویژه در زمینه قابلیت اطمینان و تعالی عملیات است او مدیرعامل سایت Reliabilityweb و ناشر مجله معروف Uptime (در زمینه نگهداری و تعمیرات و مهندسی قابلیت اطمینان) می باشد.این گروه بیش از ۱۰۰ کتاب معتبر در زمینه مدیریت دارایی های فیزیکی و قابلیت اطمینان منتشر کرده اند. آقای O’Hanlon مدیر انجمن متخصصین مدیریت دارایی های فیزیکی (AMP) نیز هست. همچنین ایشان عضو ری دهنده در کمیته ASTM E-53  (کمیته مدیریت دارایی های فیزیکی) و عضو کمیته فنی استانداردهای مدیریت دارایی (US-TAG to ISO-PC251) است که استاندارد ISO 55000 را در سال ۲۰۱۴ تدوین کرده اند.

 

درصورتیکه در مورد این نوشته سوالی دارید اینجا مطرح کنید یا به ما ایمیل بزنید : info@mainmag.ir

 

 

درباره رزگار جهاندیده

رزگار جهاندیده (مدیر سایت مین مگ) هستم، ارشد مهندسی صنایع - صنایع دانشگاه علم و صنعت , و 10 سال سابقه در زمینه نگهداری و تعمیرات و سیستم های مدیریت دارایی های فیزیکی .در حال حاضر مشاور و مدیرپروژه های مدیریت دارایی و نگهداری و تعمیرات و مدیریت فرآیندهای کسب و کار در مرکز آیریم (www.i-REAM.com) ، عضو انجمن بین الملی نگهداری و تعمیرات آمریکا (SMRP) و سردبیر مجله نگهداری و تعمیرات اطمینان هستم. موبایل : 09120710635 تلگرام : jahandidehR@

همچنین ببینید

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات (کاربردی و شرایط وِیژه)

دوره های آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات تیم مشاوره مدیریت مارس ۱۵ درصد تخفیف برای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *