اخبار و رویدادها

هشتمین کنفرانس بین المللی مدلسازی در نگهداری و تعمیرات صنعتی و قابلیت اطمینان

کنفرانس مدلسازی در نگهداری و تعمیرات

یک کنفرانس نگهداری و تعمیرات جالب در راه است ؛ هشتمین کنفرانس بین المللی مدلسازی در نگهداری و تعمیرات صنعتی و قابلیت اطمینان درکشور بریتانیا و …

بیشتر بخوانید »