نرم افزارنت(CMMS)

مدیریت دارایی-EAM

سیستم مدیریت دارایی های سازمان (Enterprise Asset Management System) چیست؟

سیستم مدیریت دارایی های سازمان (Enterprise Asset Management System) چیست؟ مترجم: سید احمد رضوی همانطور که ازنام آن بر می آید، سیستم های مدیریت دارایی …

بیشتر بخوانید »
مدیریت اطلاعات دارایی و نگهداری وتعمیرات

پنج دلیل مهم برای تغییر در مدیریت اطلاعات دارایی ها و نگهداری و تعمیرات ؟

پنج دلیل مهم برای تغییر در مدیریت اطلاعات دارایی ها و نگهداری و تعمیرات ؟ نگهداری و تعمیرات یک کسب و کار مهم است، به …

بیشتر بخوانید »

دانلود کتاب : Computer -Managed Maintenance Systems

دانلود کتاب : Computer -Managed Maintenance Systems مدیریت اثربخش منابع و تجهیزات  برای عملکرد بهینه کارخانه  ضروری است. هر دوی اینها بستگی به مدیریت صحیح …

بیشتر بخوانید »