مطالب آموزشی

کتاب PLANT AND EQUIPMENT WELLNESS :A Process for Exceptional Equipment Reliability and Maximum Life Cycle Profits

کتاب PLANT AND EQUIPMENT WELLNESS

کتاب PLANT AND EQUIPMENT WELLNESS  توسط  Mike Sondalini نگاشته شده است.این کتاب متدلوژی راه سلامتی کارخانه (PWW) برای ایجاد قابلیت اطمینان درتجهیزات و کارخانه و …

بیشتر بخوانید »

بخش اول کتاب توسعۀ شاخص های عملکردی برای مدیریت نگهداری و تعمیرات (زبان اصلی)

کتاب توسعۀ شاخص های عملکردی برای مدیریت نگهداری و تعمیرات (زبان اصلی)

Developing Performance Indicators for Managing Maintenance کتاب توسعۀ شاخص های عملکردی برای مدیریت نگهداری و تعمیرات این کتاب توسط استاد مطرح نگهداری و تعمیرات Terry …

بیشتر بخوانید »

مدیریت دارایی در مقابل برنامه نگهداری و تعمیرات تجهیزات

مطلب زیر به مقایسه بین برنامه مدیریت دارایی (Asset Management)  و برنامه نگهداری و تعمیرات  که توسط Keith Mobley در انجمن متخصصان قابلیت اطمینان و …

بیشتر بخوانید »

مدیریت دارایی ؟ یا، مدیریت نگهداری و تعمیرات؟آیا برند تغییر کرده است ؟(قسمت دوم)

علل کاهش تولید

نویسنده : Ron Moore مترجم : رزگار جهاندیده راهنمایی برای توسعه یک استراتژی مدیریت دارایی ها موثر پیشنهادات زیر به عنوان راهنمای در مورد مسائل فوق …

بیشتر بخوانید »

مدیریت دارایی ؟ یا، مدیریت نگهداری و تعمیرات؟آیا برند تغییر کرده است ؟ (قسمت اول)

مدیریت دارایی

نویسنده :Ron Moore مترجم : رزگار جهاندیده توسعه PAS55، استاندارد بریتانیایی برای پشتیبانی از مدیریت دارایی، تاثیر بسیار مثبت در سازمان های نگهداری و تعمیرات …

بیشتر بخوانید »