آرشیو های برچسب : PAS55

مدیریت دارایی ؟ یا، مدیریت نگهداری و تعمیرات؟آیا برند تغییر کرده است ؟(قسمت دوم)

علل کاهش تولید

نویسنده : Ron Moore مترجم : رزگار جهاندیده راهنمایی برای توسعه یک استراتژی مدیریت دارایی ها موثر پیشنهادات زیر به عنوان راهنمای در مورد مسائل فوق …

بیشتر بخوانید »

مدیریت دارایی ؟ یا، مدیریت نگهداری و تعمیرات؟آیا برند تغییر کرده است ؟ (قسمت اول)

مدیریت دارایی

نویسنده :Ron Moore مترجم : رزگار جهاندیده توسعه PAS55، استاندارد بریتانیایی برای پشتیبانی از مدیریت دارایی، تاثیر بسیار مثبت در سازمان های نگهداری و تعمیرات …

بیشتر بخوانید »