مجله Solutions _ April 2011

تومان 0

توضیحات

 

 

مجله Solution مجله اختصاصی SMRP (جامعه متخصصین نگهداری و تعمیرات و قابلیت اطمینان) آمریکااست.که  شش بار در سال به طور انحصاری تنها برای اعضای SMRP منتشر می شود. این مجله شامل مقالات منحصر بفردی در زمینه نگهداری و تعمیرات است که  توسط اعضای SMRP نگاشته می شود، علامه بر آن اخبارهای SMRP، فعالیت های گروه ها و سایر برنامه های انجمن در آن منتشر می شود.

هر شماره از مجله معمولا به یکی از ارکان پیکره عمومی دانش نگهداری و تعمیرات که توسط موسسه  SMRP ارائه شده می پردازد. مقالاتی که در هر شماره توسط اعضا منتشر می شود متمرکز بر موضوعاتی است که در حال حاضر دغدغه ی اصلی صنایع در حوزه نگهداری و تعمیرات، قابلیت اطمینان و حرفه ی مدیریت دارایی هاست. در این شماره به موضوعات زیر پرداخته شده است : 

 

page 2:     • Officers and Directors
page 2:     • From the Chair Professional Certification – The Future is Now Rick Baldridge
page 22:   • BoK Corner What do you do when you accomplish your goal? Kevin Stewart
page 23:   • From the Executive Director Call one, calling all SMRP Chapters! Barbara Dunlavey
page 24:   • FROM THE EXAM TEAM The New and Improved Certification Exams Terry Harris
page 25:   • Member’s Meetings Reliability is not being swept under the carpet at Shaw Industries Tom Furnival
page 26:   • Certification SMRPCO launches the Certified Maintenance and Reliability Technician (CMRT) Vlad Bacalu, CMRP
page 27:   • SMRPCO Sustaining Sponsors
page 27:   • Welcome New Members SMRP welcomes new executive and individual members.
page 29:   • New CMRPs SMRPCO welcomes new certificants.